Articles with Kiwi Soda

สูตรเครื่องดื่ม: กีวีโชดา

สูตรเครื่องดื่ม: กีวีโชดา

ส่วนผสม น้ำกีวีเข้มข้น 1/2 ถ้วยตวง น้ำเชื่อมสำเร็จรูป 3 ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว 1 1/2 ช้อนโต๊ะ น้ำโซดาแช่เย็น 1/2 ถ้วยตวง กีวีหั่นชิ้นสำหรับตกแต่ง น้ำแข็ง